TVP.pl Informacje Sport Kultura Rozrywka VOD Serwisy tvp.pl Program telewizyjny
 
Odwiedź Na dobre i na złe na Facebooku-u Oficjalny kanał serialu na YouTubie

Starożytność i kanibalizm

 
STAROŻYTNI GRECY oraz RZYMIANIE lubowali się w leczeniu obrzydliwościami i makabrą. Z obrzydliwości najbardziej poszukiwanym specyfikiem był... kał krokodyla. Podobno gwarantował wyzdrowienie z większości chorób - pod warunkiem, że zaglądając do krokodylej toalety nie utraciło się wcześniej życia...

STAROŻYTNI GRECY oraz RZYMIANIE lubowali się w leczeniu obrzydliwościami i makabrą.
Z obrzydliwości najbardziej poszukiwanym specyfikiem był... kał krokodyla. Podobno gwarantował wyzdrowienie z większości chorób - pod warunkiem, że zaglądając do krokodylej toalety nie utraciło się wcześniej życia...

Jeśli chodzi o makabrę, to delikatne dusze z końca XX wieku prosimy o pominięcie tego akapitu...Wystarczą same opisy, żeby nabawić się niestrawności! Dla przykładu:
- epileptykom zalecano picie krwi... prosto od gladiatora;
- na ból zęba najlepszym środkiem miało być drapanie dziąsła zębem człowieka, który zginął gwałtowną śmiercią;
- starożytni medycy (a konkretnie grecki lekarz Anteusz) robili też podobno pigułki przeciw ukąszeniu wściekłego psa ze... sproszkowanej czaszki wisielca!

Macie ochotę na więcej? Poczytajcie "Historię naturalną" Pliniusza Starszego (ok. 23-79 n.e.)...

Małgorzata Karnaszewska

Komentarze
2015-03-07 10:24:43
İnsanların savaş ve barış hakkında fikirlerinin zanmadan zaman değişeceğini sanmıyorum.İnsanlar kabileler şeklinde yaşıyor. Bundan binlerce sene f6nce yaşayan ormandaki kabileler ile şu an yaşayan Tfcrk, Rus, Amerikan, İngiliz, Alman vb milletlerin bir farkı yok. Kabileler daha kfce7fck e7aplı gruplardı. Daha basit yapılanması vardı. Bir lider ve etrafındaki insanlar gibi.Şimdide değişen bir şey yok. Yapı biraz daha karmaşık, sistem karmaşık. Geri kalan şeyler aynı.Ormandaki adam kabile şeklinde yaşıyor. Biz devlet şeklinde yaşıyoruz. Ama aynı mantık var. Değişen bir şey yok.Ormandaki kabilede kendi kabilesinin e7ıkarları ie7in savaşıyordu. Kendi kabilesindeki insanların ae7 kalmaması ie7in, gfcvenliği ie7in vs savaşıyordu. Şimdide devletler kendi insanlarının e7ıkarları vs ie7in savaşıyor. Değişen sadece savaşan tarafların yapıları. Bunun haricinde amae7ta bir değişiklik yok.Ormandaki kabilelerde savaşacak gfce7leri kalmayınca karşılıklı barış yapmak zorunda kalıyorlardı. Yani her iki taraftan biri yeniden saldırana kadar saldırmama anlaşması. Barış denilen şey bundan ibaret.Kaldıki doğanın kendisinde de bu bf6yledir. Arılar başka tfcr arılara saldırır. Eğerki bir grup diğer gruba baskın gelebilirse tfcm yuvayı dağıtırlar. Yuvadaki ganimete yani bala el koyarlar.Belgesel illaki izlemişsinizdir. Eşek arıları ve bal arılarının savaşı bf6yledir. Eşek arıları bal arılarına baskın gelebilirse bal arılarını f6ldfcrfcrler. Hemde e7ok vahşide f6ldfcrfcrler. Hepsinin kafasını tek tek koparırlar. Eşek arıları bal arılarına saldırmadan f6nce bir f6ncfc birlik gf6nderir. Kovanda ne kadar arının olduğunu kontrol etmek ie7in. Bal arıları eşek arılarını gf6rdfcğfc anda o f6nce grubun geri df6nmesini engellemek ie7in tfcm gfccfcyle mfccadele eder. Binlercesi f6lfcr. Eşek arısının etrafına toplanıp hepsi aynı anda saldırıp sokmaya e7alışır. Eşek arısının kabuğu kalındır kolay f6lmez. O eşek arıları geri giderse hepsi birlikte gelir ve bal arılarının kafalarını ısırarak koparırlar. Tfcm kovanı ısıra ısıra f6ldfcrfcrler. Biz insanlar buna vahşilik deriz. Ama arılar bunu yaşam mfccadelesi olarak tanımlar. Eşek arısı demez ki ya ben nasıl gaddarlık yapıyorum bf6yle ne pis hayvanım. Dfcşmanda olsa bf6yle f6ldfcrfclfcr mfc demez.Hayvanlar dfcşfcnebilir mi ki tartışması e7ıkar aslında burada. Hayvanlar dfcşfcnemiyor kiii vs diye sf6ylenip durulur. Palavradan başka bir şey değildir. Hayvanlar bal gibi dfcşfcnfcr. Hatta bazıları bizden e7ok daha iyi bile dfcşfcnfcr. Dfcşfcnmek dediğimiz şey bir şeyi algılayıp, o şey hakkında neden sonue7 ilişkisi kurmaktan değil de nedir? Bir e7ok hayvan bunu bizden e7ok daha iyi şekilde yapar. Hayvanlar sadece bu yaptıklarını ifade edemez. Kaldıki kendi aralarında anlaştıkları ae7ıktır. Bizim dilimizle ifade edemedikleri ie7in hayvanların dfcşfcnemediğini iddia etmek yfczlerce yıldır filozofların cahilliklerinin fcrfcnfcdfcr.Arı f6rneğine geri df6necek olursak kovanını korumak isteyen bal arıları f6ncfc eşek arısı grubunu e7ok gaddar şekilde f6ldfcrfcr. Binlercesi saldırıp 2-3 tane eşek arısını soka soka soka soka f6ldfcrfcr. Peki bunu nie7in yapar? Bu bir e7eşit savaş değilmidir? Eşek arılarıyla barış yapamazlar mı?Biz size baldan şu kadar verelim, sizde bizi bırakın diyemezler mi? Diyemezler. Hayat, doğa, evren bf6yle işlemez. Bal arısı bilir ki eşek arısı sfcrfcsfc geldiği zaman tfcm kovanı f6ldfcrfcp, tfcm yuvanın balının fcstfcne konabilir. Bunu yapmayacaklarını kimse garanti edemez.Eşek arılarıda bilir ki bal arılarının kovandaki balın boşa gitmemesi ie7in hepsini tfcketip kovandan kae7ma ihtimali var, ya da eşek arılarına saldırma ihtimali var ya da kovanı yere dfcşfcrfcp pare7alama ihtimali var. Eşek arıları ie7in kovan aynı zamanda gfcvenli mekandır. Bal arılarını f6ldfcrdfckten sonra kovana yerleşirler. Evleri haline gelir.Savaşın e7ıkma sebebi tfcm bunlar gf6z f6nfcne alındığında aslında 2 dir.1- Her iki taraftaki grupların e7ıkarları2- Tarafların birbirlerine karşı gfcvensizlikleriİnsanlar ie7inde durum bf6yledir. Tarafların e7ıkarları olduğu ie7in savaşırlar. Karşı tarafın kendisine saldırıp saldırmayacağına ilişkin kesin bir gfcveni olmadığı ie7in yani bir gfcvensizlik ortamı olduğu ie7in karşı tarafa saldırırlar.Hayvanların yaşayışıyla, insanların yaşayışı arasında hie7 bir fark yoktur. Herşey aynı temelde birleşir.İnsanların hayvanlardan herhangi bir fcstfcn tarafıda yoktur. Hatta hayvanlardan e7ok daha beterdir.Eşek arısı, bal arısına saldırınca zarar verdiği tek canlı bal arısıdır. İnsan insana saldırınca kimyasal ffczeler, nfckleer ffczeler vs vs atarak insanla beraber tfcm canlılara, tfcm doğaya zarar verir.Hayvanlar arasında barışa en yakın durum Aslanlar ve geyikler arasındadır.Aslanlar doyacakları kadar geyik avladıklarında devamını getirmez. Geyik sfcrfcsfc f6nlerinde de olsa saldırmazlar. c7fcnkfc ihtiyae7ları yoktur. Bilim adamlarının bulgularına gf6re Aslanlar ve Geyikler arasında iletişimde vardır. Geyikler aralarından en zayıf olanını feda ederler. Feda edilen de bu iletişimi algıladığı ie7in huysuzlanmaya başlar. Korkmaya başlar. Tavırları değişir. Aslanlarda o tavırları değişen geyiği kovalar. Diğer geyiklere dokunmaz. Barışa en yakın olanı budur. Bunada bir e7eşit savaş anlaşması denilebilir.İnsanlar ae7 gf6zlfc oldukları ie7in bunuda yapmazlar.Hayvan kendisine yeteceği yer. Hayvanda yaa bunuda avlıyimde buzluğa atayim sonra yerim gibi bir mantık yoktur. O gfcn avlar. Doymuşsa doymuştur. İnsanda ben bunu alayim, yarın lazım olur ae7gf6zlfclfcğfc ile herşeye gf6z diktiği ie7in doğru dfczgfcn anlaşmayada varamazlar. Bu yfczden kolay kolay barışta olmaz.Barış yapmasının tek sebebi yok olmama ie7gfcdfcsfcdfcr.İnsanlar tamamen yok olmamak ie7in barış yaparlar. Bir insan kabilesi tfcm fcyelerini kaybedip tamamen yok olmamak ie7in barış ister. Barışı isteyen taraf aslında yenilen taraftır. Tarihteki hie7 bir savaşta yenen taraf barış istememiştir. Her zaman yenilen taraf barış istemiştir. Tek bir f6rneğini bile bulamazsınız. Yenen taraf zaten savaşı kazanıyordur. Yenilen taraf tamamen yok olmamak ie7in barış ister. Barışın maddeleride aşağı yukarı bellidir. Yenen tarafın istediği şeyleri kabul etmek, boyun eğmek. Boğun eğer ki insanları daha fazla f6lmesin ve tamamen ortadan yok olmasın. c7fcnkfc insanın en korktuğu şey soyunun yok olmasıdır. Bu yfczden savaşa ve barışa e7oğu zaman duygular yf6n verir. Savaşı e7ıkaran genelde e7ıkarlardır. Fakat savaşı bitiren genelde duygulardır.Savaş ve barışın genel işleyişi bu şekildedir. Buda insanlık tarihi her nerden başladıysa o zanmadan beri hep bf6yledir. Tfcm canlılarda bf6yledir.Arada e7ok nadir savaşlar vardır. Bizim tarihimizdeki Kurtuluş Savaşı buna f6rnektir. c7ok nadirde olsa insanoğlu boyun eğip, karşı tarafın isteklerine tamamen boyun eyip, kf6le gibi olsada yaşamayı istemektense tamamen yok olma pahasına, f6lmeyi gf6ze alarak, varını yoğunu ortaya koyup, bağımsız olmak ie7in savaşı devam ettirmiştir.İnsanlık tarihinde bf6yle savaşlar e7ok azdır. c7ok nadirdir. Genel işleyip hep bir savaştan sonra barış istemek şeklindedir. Barış isteyen tarafta e7ok kf6tfc şartlarda yaşamayı kabul eder.Sf6mfcrge olmayı kabul etmeyip, yok olma pahasına savaş yapmak e7ok e7ok nadir gf6rfclen bir durumdur.Hele hele Size savaşmayı değil, f6lmeyi emrediyorum. emrini aldığında ileri atılıp f6lmek hepten nadir gf6rfclen bir durumdur.Ama en nihai durumda yinede tfcm savaşlar grupların e7ıkarlarına ve gfcvensizliğine dayanır.Doğanın yapısı mı dersiniz, evrenin işleyişi mi dersiniz, insanın yapısı mı dersiniz artık ne dersiniz bilemem. 64 yaşına geldiğinize gf6re benden hayat tecrfcbesi olarak ilerdesiniz. İllaki buna bulacak bir kavramınız vardır. Bu yapı değişmediği sfcrece insanlarda, hayvanlarda, tfcm canlılarda savaşmaya devam eder.Fikirlerim size ne kadar yardımcı olmuştur bilemiyorum fakat farklı bir perspektif kazandırabildiysem ne mutlu bana.
2015-03-08 12:19:16
Gutturaldarkness yanıtın ie7in teşekkfcrler.1) Keşke f6zel den yazışsaydık ta arkadaşlarımız ne olyour demeselerdi.2) d6ğrencilerime bir metni yazdıktan sonra, arkasından gidip ben burada şf6yle demek istemiştim deme ihtiyacı duyuyorsanız yazdıklarınızda bir sorun vardır derim. Şimdi f6yle oldu. Savaşların neden e7ıktığı arıların birbirini neden f6ldfcrdfcğfc, hayvanların yalnızca karın doyurmak ie7in mi f6ldfcrdfcğfc vs değildi merak ettiğim. Arkadaşların neden durup durup sıkıldık artık savaş olsun diye iletiler yazdıklarını sormuştum.4) Yanıtlamayı unuttuğum bir nokta varsa yaşlılığıma ver. 3) Tesbitin doğru: Feministim. Ama kadın-erkek ayrımına değil, toplumsal cinsiyete vurgu yapmak istemiştim.
2015-03-11 01:36:38
Cruz would definitely help your line-up IMO, and as sttead above, I think now is the time to strike despite there being some risk his situation doesn't improve. Can you start with Bell or Lamar Miller? The tricky part is, you could use a solid game by either this week to get you some more trade value, however, if you wait, Cruz could go off and then trading for him on the cheap goes out the window. You could always try just Fitz, I think Cruz can be had that cheap in some cases, but in others people still feel, like I do, he has extreme bounce-back potential, so it's tough to say what it will take. I don't trade Forte or Andre Brown, or Welker I think I only try using Harvin, Fitz or Miller at first. Harvin isn't a bad idea. Sure, he could be real good down the stretch, I'm not suggesting he can't, but it's hard to trust him, and I myself would take Cruz over him every time. Could that change? Sure, anything can. It's all a gamble at this stage, and with guys like Harvin coming back. Nice team, let us know how it all goes!
Dodaj komentarz:
Aby dodać komentarz musisz się zalogować. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.
Zobacz również
 • Niusy z serialu: Wideo: Miesiąc miodowy

  Romans Wiki i Adama kwitnie… A my wszystkich Fanów młodej pary zapraszamy na SCENĘ PRZEDPREMIEROWĄ z ...
 • Niusy z serialu: Rodzina czy… przekleństwo?

  W kolejnym odcinku „Na dobre i na złe” - numer 626 – Julka znów odwiedzi swojego biologicznego ojca. ...
 • Wiadomości: Galeria: Doktor Consalida… zdegradowana?!

  Z Leśnej Góry - do filmu! 26 lutego do kin trafi komedia „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.. ...
 • Niusy z serialu: O krok od wybuchu…

  Latoszek znów pracuje w szpitalu z Leną, ale ich stosunki nie układają się najlepiej. Czy konflikt l ...
 • Wiadomości: Telekamery 2016: DZIĘKUJEMY!

  Kochani, mamy dobrą wiadomość... Michał Żebrowski zdobył Telekamerę 2016 dla najlepszego aktora!
 • Wiadomości: Bocian już w drodze!

  Aleksandra Hamkało – która od niedawna gra w „Na dobre i na złe” Julkę Burską – zostanie wkrótce mam ...
 • Niusy z serialu: Fotostory: Nowy początek...

  Kasia budzi się ze śpiączki, Agata znów flirtuje, a Wiki szuka nowego domu… Zapraszamy na 627 odcine ...
Bitwa

Którego dyrektora wolicie?

Stefan Tretter
Adam Pawica
Liczba głosów: 94622
Zobacz wszystkie bitwy »
Ankieta

Której parze kibicujesz najmocniej?

 • Agata i Marek
 • Hana i Piotr
 • Lena i Latoszek
 • Wiki i Tomasz
 • Nina i Sambor
 • Ola i Przemek
 • Wiki i Adam
 • M JAK MIŁOŚĆ M jak Muzyka - K jak Kacper!
 • BARWY SZCZĘŚCIA Barwy szczęścia bezkonkurencyjne!
 • M JAK MIŁOŚĆ Kulisy: Grabina w płomieniach
 • BARWY SZCZĘŚCIA WIDEO: Pierwszy zwiastun 9. sezonu!
 • M JAK MIŁOŚĆ Zapraszamy na powtórki!
 • BARWY SZCZĘŚCIA Zapraszamy na powtórki
więcej >> x
 
M JAK MIŁOŚĆ M jak Muzyka - K jak Kacper!