TVP.pl Informacje Sport Kultura Rozrywka VOD Serwisy tvp.pl Program telewizyjny
 
Odwiedź Na dobre i na złe na Facebooku-u Oficjalny kanał serialu na YouTubie

Fotostory: Ebola w Leśnej Górze?!

Data publikacji: 2014-11-26 
Zapraszamy na 577 odcinek "Na dobre i na złe" i nowe fotostory…
Fotostory: Ebola w Leśnej Górze?!
Ebola w Leśnej Górze?!
TAGI:   odcinek 577 |
Komentarze
2015-03-07 10:23:39
Teşekkfcrler yazınız ie7in.Tartışmamız olduke7a gfczelleşiyor.Son yazınızı okuduktan sonra anladım ki bir f6nceki yazınızı okeukrn f6nyargılarım işin ie7ine fazlaca karışmış.Yazınıza f6nyargılı davrandığım ie7in f6ncelikle f6zfcr dilemek isterim. Bir e7ok şeyi sizin anlattığınızın e7ok daha tersi şekilde anlamışım.Gere7i hoş. Tartışmamız sfcrdfcke7e birbirimizi anlama seviyemiz artacağına daha da uzaklaşıyoruz. Olsun yine de tartışmanın kendisi gfczel.Yazacaklarıma başlamadan f6nce Hayatı yaşayan bir insan olduğunuz ie7in f6nfcnfczde saygıyla eğiliyorum.Her zaman Hayatı yaşamayı istemişimdir. c7oğunlukla Hayatı yaşarım. fakat bir e7ok zamanda Hayatı izlerim. Tabi bunda ekonomik durumların, fclke şartlarının vs bir e7ok etkisi var. Gere7i hoş sanırım sizde sfcrekli hayatı yaşamıyorsunuzdur. Tuzunuz kuru olmadığına gf6re zaman zaman benim gibi hayatı izliyorsunuzdur.Cahil olmak, Alim olmak f6nemli olan şey değil. Fehmi hocamın lafıdır. Cahil olan alimler, cahil olan cahillerden daha tehlikelidir.Cahilin zaten cahil olduğunu bilirsin, fakat alim gibi gf6rfcnen cahilin cahil olduğunuda anlayamazsın. Tfcm cahilliklerini hakikatmiş gibi kabul edersin ve felaketlere doğru yol alırsın.Fehmi hocam haklıdır. Felsefe tarihinde gf6rfcnfczde e7ok alim adamlar vardır. Fakat bunların e7ok az kısmı gere7ekten alimdir. Bir e7ok kısmı alim gibi gf6rfcnen cahildir. Safsatalar ve sae7malıktan başka bir şey anlatmazlar.Herşeyi ae7ıklayacak bir teori bencede yok. Sanırım ale7ak teori den kastınız tfcm evrende gfce7lfc ve gfce7sfczfcn mfccadelesinin hep sfcrdfcğfcnfc kastetmem.Bu herşeyi ae7ıklar mı bence hayır.Kişisel teorilerime gee7ecek olursam.Bence bu gfce7 teorisi ya da yaygın adıyla Kaos teorisinde haklılık payı var. Ben şahsen tfcm evreni gfce7lfcler ve gfce7sfczler arasındaki bir mfccadele olarak gf6rfcyorum. Evrenin başlangıcından bugfcnfcne kadar baktığımda gerek fizik teorileri, gerek biyoloji verileri, gerek izlediğim hayvanlar alemi belgeselleri, gerekse insanlık tarihinden e7ıkardığım sonue7 budur.Bir araya gelen atomlar, dağınık olan atomlara karşı baskın geliyor ve onları kendilerine bağlıyorlar ya da yok ediyorlar.Molekfcllerde, hfccrelerde de bu durum bf6yle. Doğanın ve insanlığın işleyişinde de aşağı yukarı bf6yle.Bugfcne kadar gf6rdfcklerimden e7ıkardığım bir sonue7 varsa oda budur. Haa bu benim e7ıkarımım. Doğrumudur?Bilebileceğimi sanmıyorum. Evrenin gf6zlemleyemediğimiz ue7 bir kf6şesinde dağınık haldeki atomlar, organize olmuş atomları pare7alıyor olabilir belkide.Daha incelenmemiş bir canlının gfce7sfcz hfccreleri gfce7lfc hfccrelerini pare7alıyorda olabilir.Tfcm evren hakkında e7ıkarım yapmak zaten başlı başına sae7ma bir şey. Doğruluğunu ispat edemem. Sadece mevcut verilerden tfcmevarım yaparım. Bu tfcmevarım ne kadar doğrudur? Her tfcmevarım ne kadar doğruysa o kadar doğrudur. Birgfcn yanlışlanabilir.Birbirimizi anlamaya e7alışmanın f6tesinde madem biz bf6yle bir şey tutturduk o zaman size şf6yle bir şey anlatayim.Bence insanların birşeyleri dfczelteceğide yok. c7fcnkfc bence insanların hie7 bir şekilde ilerlediğide yok.Orman kabilesindeki insanla, şehir insanı arasında bir farkta yok. Fark yok derken hie7 mi yok. Elbette biraz fark var. Şehir insanı teknolojiyi kullanabiliyor. Sadece bu kadar. Temel insan fonksiyonları hep aynı.İnsanlık ahlaki olarak hie7 ilerlemedi. Orman kabilesindeki adamın ahlak anlayışı ne kadarsa gfcnfcmfcz insanlarının ahlak anlayışıda anca o kadar.İnsanlık tecrfcbe olarakta ilerlemedi. İlerleyemezde. Biline7 olarak ilerlemedi. İlerleyemezde.İnsanlığın biline7sel bir devrim gee7irmesi ie7in bilgisayar yapısını insana monte edebilmenin bir yolu bulunmalı.c7fcnkfc insanın herşeyi e7arpıktır. İnsan iletişimi beceremez. c7fcnkfc anlaşamaz. Benim burda yazdığım her kelimenin benim kafamdaki karşılığı ile sizin okuduğunuzda kelimelerin karşılığı farklı farklıdır.Benim kafamdaki yapıyı sizin kafanıza aynen aktarabilmem imkansıza yakın bir şey. Bu yfczden bilgisayarlardaki gibi mfckemmel iletişim biz insanlarda yok. Sfcrekli bir yorumlama sfcreci var. Bu yfczden anlaşamama var.Bu yorumlama tabiki bazı şeyleride kazandırıyor. Hayalgfccfc ve yorumgfccfc olmasaydı hie7 bir teknolojiyi fcretemezdik. Kediden, kf6pekten bir farkımız kalmazdı.Fakat bunların olması yinede iletişimimizi mfckemmel yapmıyor.2 Bilgisayarı birbirine bağladığınızda birindeki bilgileri tamamen aynı şekilde f6teki bilgisayara aktarabilirsiniz. İnsanda bu mfcmkfcn değil.Buna ek olarak e7ok sanılanın aksine insanlığın bilincide gelişmez.İnsanlığın aslında temel algı yanılgısıda budur. Teknolojinin ve bilimin ne kadar geliştiğine bakarak insanlığın e7ok geliştiğini falan sanarlar.Gelişen şey insanların bilincimidir? İnsanların bilinci hep aynı kalır. Peki neden?Madem fizikle alakalısınız oradan anlatalım.Cern'de yerin altına koca bir yuvarlak yapı inşa ederek pare7acık hızlandırıcısı inşa ettiler. Bu pare7acık hızlandırıcısı nasıl e7alışıyor peki?Bu makinenin ie7inde atom pare7acıklarını hızlandırıyorlar. O kadar e7ok hızlanıyor ki ışık hızına yaklaşıyor nerdeyse. Peki sonra ne oluyor? Sicim teorisini kanıtlamak ie7in e7aba harcıyorlar ama nasıl yapıyorlar?c7ok e7ok hassas kameralar ve e7ok e7ok e7ok e7ok e7ok hassas levhalar var. Hızlandırılmış olan bu pare7acıkları hassas levhalara e7arptırıyorlar. Levhaya e7arpan pare7acıklar levhanın fczerinde bir İz bırakıyor. O izlere bakarak o iz i hangi pare7acığın e7ıkardığına ilişkin e7ıkarım yaparak sicim teorisini ispatlamaya e7alışıyorlar.Buraya kadar iş ne kadar karmaşık geliyor dimi?Aslında anlı şanlı fizike7ilerin atom pare7acıklarına ilişkin yaptığı deney ile ormandaki kabile insanının dfcşfcnme şekli arasında hie7 bir fark yok.Ormandaki kabilede yaşayan insan ormanda bir hayvanın ayak izini gf6rdfcğfc zaman ne yapar? O ayak izinin bfcyfcklfcğfcne bakar. İzin boyutuna gf6re bu bir ayının ayak izi olabilir, aslanın olabilir, zebranın olabilir vs vs bir e7ıkarım yapar. Aslında yapılmış bir eyleme ilişkin bir sonue7tan nedeni e7ıkarmaya e7alışır. Fizike7ilerin yaptığıda budur. Levha fczerinde bir iz e7ıkacak. yani bir sonue7 ortaya e7ıkacak. O sonucun nedenine bakacaklar.Aslında aynı yf6ntem, aynı dfcşfcnme bie7imi. Ne fark var? Fizike7i bu yaptığını yapabilmesi ie7in milyonlarca neden-sonue7 ilişkisi kurar ve en sonunda tfcm bu neden-sonue7 ilişkilerini neticelendireceği tek bir neden-sonue7 ilişkisini bulmayı amae7lar.Peki biline7 niye gelişmez. Sebebi basittir. c7fcnkfc insanlık bfctfcncfcl bir bilgiye hie7 bir zaman sahip olmadı ve olamazda.En basit meslekte bile bir sfcrfc ayrışma vardır. Deneysel fizike7iler ayrı, teorik fizike7iler ayrı, uygulamalı fizike7iler ayrı, astrofizike7iler ayrıdır. Hepsinin farklı uzmanlık alanları ve bilgileri vardır. Bir e7ok ortak şeyi bilselerde işin sonunda hepsinin alanları ayrıdır. Birinin bildiğini diğeri bilmez.Aslında olan biten şudur. Teknoloji geliştiğinden bu yana insanlar bu teknolojinin belirli bir kısmına ilişkin, o kısmında belirli bir kısmına ilişkin bilgiye sahipler.Hani demiştiniz ya bir kitabı okumakla o kitabı anlamak farklıdır. Evet f6yledir ve hie7 bir zamanda tam olarak anlamak mfcmkfcn değildir.Bu 2 sebepten ortaya e7ıkar.1- Zaman faktf6rfc. Ben hie7 bir zaman Nietzsche'nin, Thomas Hobbes'un, Karl Marx'ın, Jacques Derrida'nın ne dediğini tam anlayamayacağım. c7fcnkfc Nietzsche kendi zamanında ve kendi dfcşfcnsel yapısı ie7inde yazdıklarını yazdı. Yazdıklarının bir e7ok zaman f6tesi yani evrensel yanı olsada bazı kısımları e7ok fazla e7ağsaldır. Kendi e7ağındaki kendi durumuna ilişkindir. Haliyle onun ruh halini anlayabilmem imkansızdır. Bu sebeplede aslında biz ne kadar e7ok okursak okuyalım biline7 gelişmez. Biline7te bir evrim olmaz. c7fcnkfc herkes kendi e7ağına gf6re algılar. Kendi sorunlarına gf6re algılar. Hie7 bir şeyi tam anlayamaz. Anladığınıda yorumlar ve kendine uydurur.2- Bilgi miktarının fazlalığı. İnsan sonue7ta belirli bir f6mre sahip. Bir f6mfcr ie7inde sabah akşam hie7 durmadan okusanız bile bitirebileceğiniz kitap sayısı 1 kfctfcphane kadar ancadır. Kaldıki oda Tfcrkiyedeki dcniversite kfctfcphanelerini gf6z f6nfcne alıyorum. İngilteredeki ya da Amerikadaki belgesellerde gf6rdfcğfcmfcz kitabı almak ie7in merdiven kullanılan devasa kfctfcphaneleri değil. Haliyle insanlık aslında birikmiş bilginin e7ok ufak bir kısmını biliyor. Herkes farklı farklı şeyleri biliyor. Bu yfczden zaten anlaşmazlıklar e7ıkıyor.Bfctfcnfc hie7 bir zaman yakalayamıyoruz ve yakalayamayacağız. Bir dindar ile bir materyalistin tartışması niyedir?İnsanlığın bugfcne kadar getirmiş olduğu tfcm kitapları bilgi olarak kabul edersek dindar olan başka kitapları okuyor. Materyalist olan başka kitapları okuyor. Birinin okuduğu ile f6tekinin okuduğu tamamen zıt şeyler. Hie7 bir zaman ortak bir paydada buluşulamıyor. Her ikiside tfcm kitapları okumuş olsaydı belki işler e7ok daha kolay olacaktı. Fakat imkanı yok.Bu yfczden aslında varsa bir evrim bu insanda falan olmuyor. Bilgi evrimleşiyor. Bilgi o alanın e7alışanları tarafından sfcrekli evrimleştiriliyor. O alandaki bilgiler sfcrekli artıyor, karmaşıklaşıyor, daha da fcst dfczey bir yapıya ulaşıyor fakat bu bilgiyi sadece o alanın e7alışanları ve o alanda e7ok uzun sfcre e7alışmış olanlar biliyor. Diğerleri bilmiyor. Bu yfczden diğerleri ie7in o bilgilerin bir anlamı yok. Kendilerine bir etkiside yok.İnsanların dfcşfcnfcşfc, ahlakı, bilinci hep aynı. Ormandaki kabile insanından bugfcnkfc şehir insanına gerek ahlak, gerek biline7 gerek dfcşfcnfcş şekli santim ilerleyebilmiş değil.Şehir insanı denilen şey ya da genel adıyla modern insan denilen şey belirli bir alandaki bilgilerle donatılarak o alanda uzmanlaşmış kabile insanı denilebilir.Kabiledeki insana da mfcmkfcn olsa ve fizik f6ğretebilsek kabiledeki adamda gayet sağlam fizike7i olur. Fakat onun fizike7i olması onu e7ok dfcrfcst, ahlaklı, biline7li, dfcşfcnceli yapmaz.Zaten insanlığın tfcm sorunlarıda df6nfcp dolaşıp hep buralardan e7ıkar. İnsan dfcşfcnemediği ie7in sorun e7ıkarır. Biline7siz olduğu ie7in cahil olur vs vs.İnsanlar vasat olmasına rağmen bf6ylede iyi dediğinize gf6re sanırım ne yapalım buda kf6tfcnfcn iyisi diyorsunuz.Doğru ne yapalım insanda bf6yle işte. Kf6tfcnfcn iyiside bu. Ne oldurur ne f6ldfcrfcr. Ne hepten kf6tfc ne de hepten iyi. Arada bir yerde sıkışmış.Haliyle fctopik rfcyalar kurmayada gerek yok diyorum. Bu insan denilen şey aşağı yukarı ortada. Bozuk maldan sağlam bir şey yapmak nasıl mfcmkfcn değilse insandan da bf6yle. Bu kadar e7arpık ve bozuk bir varlıktan doğru dfczgfcn bir şey beklemekte ancak hayal olur.Zaten dfcnyada doğru dfczgfcn birşeyler katabilmiş insanlarda genel olarak hep istisna adamlar olur. Normal bir insanın bfcyfck dehalıklar gf6sterdeği pek gf6rfclmemiştir. Hep sıradışı adamlar sıradışı işler yapar.Gel gf6r ki toplumunda en bfcyfck sorunu budur. Sıradışı olandan yaralanmak varken kendine benzetmeye e7alışır.Avrupanın, Amerikanın belkide tek başarısı budur. Kendi sıradışı insanlarını ve başkalarının sıradışı insanları alarak kullanırlar ve teknolojilerinin daha e7ok gelişmesi ie7in kullanırlar.İnsanlığın gelişmesi mi? 1 sıradışı insan yaptığı şeyleri yapmak ie7in bir f6mfcr e7alışıyorsa ve yaptığı şeyi yapmak onun bir f6mfcr e7alışmasına yetmiyor ve bir kae7 nesil boyunca sıradışı insanların e7alışıp en sonunda bir şeyler ortaya koymasını gerektiriyorsa durum aslında ortadadır. Tfcm insanlığın gelişmesi demek ve bu gelişmenin karınca hızındaki yavaşlığını da gf6z f6nfcne alacak olursak durum hepten vahimdir.Sf6zfcn f6zfc ufukta gfczel bir dfcnya yok. Hayaller kurup, boş umutlara kapılmayada gerek yok.Biliminde yapabilceği sonue7ta bir yere kadar. İnsanlığı bilim e7ok etkiliyor fakat dfcnya bilim tarafından değil insanlık tarafından yf6netiliyor.Bu yfczden f6yle olmuş bf6yle olmuş boşuna. Madem ki hayatı yaşıyorsunuz bence hayatı yaşamaya devam edin. Bazıları okuyarak, bazıları yaşayarak f6ğrenir.Tartışmadan e7ok enformasyon sunusu gibi oldu gere7i ama ne yapalım, bu yazıda bf6yle oluversin.
2015-03-08 12:19:15
f6ncelikle alemin rernlekini daimi takip eden bir mfcziksever olarak alemin seslerini ae7manıza ne kadar sevindiğimi anlatamam sayenizde aleme kuş bakışı caka satacağımız bir yerler var şarkı hakkında ise; bana kalırsa sadece mfczik haliyle dinlenilecek bir şarkı olmanın f6tesindedir enfestir.farid mfcziğini konuşturmuştur ama sf6zleri ayrıca dinlenilmeye layıktır anlamasak da anlaşırız .ayırca manasını da bugfcn araştırdım en az şarkı kadar etkileyici ve ben ilk settar'dan dinlemiştim onu almamışsınız Abdullah bey e7ok gfczel yorumladığını hatırlatırım selam ile hep yaşasın ve hayırlı olsun alemin sesleri:))
2015-03-11 01:36:44
I watched a video with some guy giivng out free hugs.I thought "now there's a job I could handle"Unfortunately you can't buy frozen peas with the pay.
Dodaj komentarz:
Aby dodać komentarz musisz się zalogować. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.
Zobacz również
 • Niusy z serialu: Stanowi zagrożenie?

  Adam obserwuje Falkowicza i jest pewien, że chirurg operuje pod wpływem narkotyków. A to oznacza nie ...
 • Niusy z serialu: Niemoralna propozycja

  Falkowicz - po tym, jak skończył mu się "cudowny" lek - z każdym dniem traci siły. I w końcu przyjeż ...
 • Niusy z serialu: Wideo: Od toastu - do kłótni

  Tomasz uprzedza Wiktorię, że na wieczór zaplanował romantyczną kolację z okazji "rocznicy" ich ślubu ...
 • Galeria: Odcinek 577

 • Streszczenie: Odcinek 577

  Wiktoria wraca z podróży poślubnej i od razu rzuca się w wir pracy.
Bitwa

Starcie lekarzy: ginekolodzy

Dariusz Wójcik
Hana Goldberg
Liczba głosów: 98754
Zobacz wszystkie bitwy »
Ankieta

Której parze kibicujesz najmocniej?

 • Agata i Marek
 • Hana i Piotr
 • Lena i Latoszek
 • Wiki i Tomasz
 • Nina i Sambor
 • Ola i Przemek
 • Wiki i Adam
 • M JAK MIŁOŚĆ M jak Muzyka - K jak Kacper!
 • M JAK MIŁOŚĆ Zapraszamy na powtórki!
 • BARWY SZCZĘŚCIA Zapraszamy na powtórki
 • BARWY SZCZĘŚCIA WIDEO: Pierwszy zwiastun 9. sezonu!
 • BARWY SZCZĘŚCIA Barwy szczęścia bezkonkurencyjne!
 • M JAK MIŁOŚĆ Kulisy: Grabina w płomieniach
więcej >> x
 
M JAK MIŁOŚĆ M jak Muzyka - K jak Kacper!